7_-hinh-2

Lót vữa và tạo mặt phẳng trước khi lót gạch

 

7_-hinh-3

Lát gạch đúng thiết kế và kiểm tra độ phẳng

GẠCH BLOCK VÀ GẠCH TERRAZZO

Chuẩn bị nền phẳng, đầm hoặc lu lèn chặt ( Tuỳ theo mục đích sử dụng, rải sỏi hoặc đá 4X6 gia cố nền từ 5 đến 10cm, lu đầm kỷ) sau đó rãi lớp cát đệm dày 3 đến 5cm, làm phẳng nền cát rồi lát gạch lên. Lát xong rồi rải cát đều, dùng chổi quét xuống chèn khe để tạo sự ổn định.

Chuẩn bị nền phẳng, đầm hoặc lu lèn chặt. Tuỳ theo mục đích sử dụng chúng ta có thể làm như sau :

 
  • Rải sỏi, đá 2X4 hoặc đá 4X6 gia cố nền từ 7 đến 10cm đầm kỷ , sau đó trộn vữa Mác 50 rải đều từ 2-3cm đầm nhẹ để làm phẳng mặt vữa và tiến hành lát gạch.
  • Đổ bê tông đá 2X4 hoặc đá 4X6 mác 100 dày 7-10cm đầm kỷ, sau đó trộn vữa Mác 50 rải đều từ 2-3cm đầm nhẹ để làm phẳng mặt vữa và tiến hành lát gạch.
  • Trước khi tiến hành lát gạch chúng ta hoà nước ximăng với tỉ lệ 1:1 tưới đều rồi xếp gạch theo hoa văn đã định. Khi nền gạch đã ổn định ta dùng cát mịn rải đều, dùng chổi quét xuống chèn khe để tạo sự ổn định.

Bạn đang cần tìm hiểu sản phẩm?